Tarımsal faaliyetlerde modern basınçlı bireysel sulama sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, 1 milyon TL’ye kadar sulama yatırımına %50 hibe desteği verilecek. Başvurular 01 Mart 2021 tarihi itibariyle 30 gün içinde yapılabilecek. İlgili yatırımlar kapsamında %50 hibeden yararlanabilmek için; başvuru ile ilgili bilgi ve başvuru dosyası ile, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle 30 gün içerisinde (30 Mart 2021 mesai bitimine kadar) Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne  başvuru yapılması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal sulama yatırımlarını içeren “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7)” 25 Şubat 2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Program Kapsamındaki Yatırım Konuları

  • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
  • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
  • cTarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
  • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması
  • Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması
  • Tamburlu sulama sistemi kurulması
  • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması

Yatırım konuları kapsamında program tüm illerde uygulanır.

Modern bireysel sulama sistemleri için 5 yıl hibe desteği verilecek

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan tebliğ; 30/1/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak şartıyla başvuru sahibi, belirtilen yatırım konularında başvuru yapabilecek. Başvurularının kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaklar.

Hibe desteği tutarı ve oranı

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL’yi geçemeyecek. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri; değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorunda olacaklar.

Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmayacaklar.

Tebliğ ile ilgili Resmi Gazete için tıklayın.