Bir Üretim Santralinin Kalitesini Ortaya Koyan Parametre Performans Oranıdır

Güneş enerji santrali kurulumunda; görev ve sorumluluk paylaşımı ve risk yönetimi açısından getirdiği avantajlar nedeniyle, proje kapsamındaki tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin (EPC), teknik ve finansal yeterliliğe sahip bir yükleniciye anahtar teslim esasına göre ihale edilmesi, her ölçekteki GES projesinin yatırım hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda güneş enerjisi santrallerinin ekonomik ömürlerinin 25 yılın üzerinde olduğu kabul edilmekte ve yapılan finansal analizlerde bu nokta göz önünde bulundurulmaktadır.

25 yıl boyunca enerji üretecek bir sistemin verimliliğindeki çok küçük değişimlerin kümülatif olarak yıllar içindeki etkisi önemli seviyelere çıkmaktadır.

Tam Solar ve 3de3  Enerji ailesi olarak; çatı GES, cephe GES ve arazi GES uygulamaları gibi tüm güneş enerji sistemlerinin anahtar teslim kurulumlarını tam entegre EPC hizmet anlayışı ile üstleniyoruz.

Bu Kapsamda Hizmetlerimiz

 • Solar enerji sitemleri EPC
 • Mühendislik, tedarik ve kurulum hizmetleri
 • Çağrı mektubu alınması, uygulama projesinin hazırlanması ve TEDAŞ onayı
 • Statik projenin yapılması
 • Üniversite uygunluk yazılarının alınması
 • Fotovoltaik güneş panelleri temini ve montajı
 • Taşıyıcı konstrüksiyonların temini ve montajı
 • Solar invertörler (eviriciler) temini ve montajı
 • DC ve AC kablolar ve solar konnektörlerin temini ve montajı
 • AG ve veya OG panoda yapılacak gerekli revizyonlar
 • Akım gerilim trafoları, çift yönlü sayaçlar malzeme teminleri ve montajı
 • Veri kayıt, ölçüm ve uzaktan izleme sistemi
 • Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı
 • Sistem odası, gerekli alarm uyarı ikaz sistemleri, etiketlemeler, testler ve devreye alma
 • TEDAŞ yönetmeliğine uygun güneş enerji santralinin kabul işlemlerinin tamamlanması ve eğitimin verilmesi

Hizmetlerinin tamamını, bir vekaletinizle sizin adınıza gerçekleştiriyoruz.