Bu beyan gizlilik politikamıza dair açıklamalar içermektedir. tamsolar.com.tr web sitesini ziyaret etmekle bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılmaktasınız.

YASAL DAYANAK

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

SİZDEN TALEP EDİLEN BİLGİLER

Sitemizdeki kayıt formları, irtibat bilgilerinizi (örneğin isminiz, email adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) ve demografik bilgilerinizi vermenizi talep etmektedir. İrtibat bilgilerini nasıl kullanıyoruz? İrtibat bilgileriniz gereken hallerde sizinle sitemizde yaptığınız işlemlerle ilgili olarak temas kurabilmek için kullanılmaktadır. İrtibat bilgilerinizi, üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

DEMOGRAFİK BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Bu bilgiler; sitemizin kullanıcılarımızın ilgi alanlarına uyarlanması için kullanmaktadır. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesi amacıyla sadece diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir.

IP ADRESİNİZ

IP adresinizi sunucumuzdaki problemleri teşhis etmek ve web sitemizi yönetmek amacıyla kullanmaktayız. IP adresiniz sizi tanımlamaya yardım etmek ve sizinle ilgili genel demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir.

KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLA KULLANILIR?

tamsolar.com.tr; mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  • Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
  • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Mesafeli Satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları sunmak,
  • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesinden alışveriş yapan müşterileri daha iyi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek,
  • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNUR?

tamsolar.com.tr ile paylaşılan kişisel veriler; tamsolar.com.tr kontrolü altındadır. tamsolar.com.tr; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ PAYLAŞILIYOR MU?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli önlemler alınmaktadır. Kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden tamsolar.com.tr sorumlu değildir.

DİĞER SİTELER/ÜÇÜNCÜ TARAF SATICILAR VE BUNLARIN GİZLİLİK POLİTİKALARI

Bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. tamsolar.com.tr; bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

WEB SİTESİ ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

tamsolar.com.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme işleminden kurtaran çerezleri ve web sitesi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. tamsolar.com.tr bu çerezleri; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
tamsolar.com.tr web sitesindeki çerezler size daha uygun içerik ve reklamlar sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Web sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar.

WEB SİTESİ ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİNİ REKLAM VE YENİDEN HEDEFLEME İÇİN NASIL KULLANILMAKTADIR?

tamsolar.com.tr web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi ve/veya web sitesinin reklam verdiği diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde, ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi; size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği diğer web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken; web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.